5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Įvykus skyryboms, bendrosios jungtinės nuosavybės režimas netenka galios (CK 1441 straipsnis). Pasibaigus režimo galiojimui, sutuoktiniai atgauna teises į savo asmeninę nuosavybę, jei ji dar egzistuoja, natūra arba į atitinkamai perleistą nuosavybę (CK 1467 straipsnis).

Po to turi būti nustatomos grąžintinos sumos pagal tai, koks įsiskolinimas yra sutuoktiniui iš bendrosios jungtinės nuosavybės arba kiek kiekvienas sutuoktinis yra skolingas bendrajai jungtinei nuosavybei (CK 1468 straipsnis).

Po to vykdomas turto paskirstymas ( CK 1475 ir paskesni straipsniai). Tuo atveju, jei šalys negali pasiekti draugiško susitarimo, šalių ginčą nagrinėja teismas.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Kai įsiskolina vienas sutuoktinis individualiai, iš jo gali būti išieškoma visa skola. Iš kito sutuoktinio gali būti išieškoma tik pusė įsiskolinimo, išskyrus solidarios sutuoktinių atsakomybės atvejus (CK 1482 ir 1483 straipsniai). Iš sutuoktinio negali būti išieškomos kito sutuoktinio asmeninės skolos.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Ne.