6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Jei miręs sutuoktinis turi vaikų ar palikuonių, likęs gyvas sutuoktinis, nebent testamente mirusiojo pasirinkimas būtų išreikštas kitaip, turi paveldėjimo teisę mažiausiai į kiekvienam teisėtam vaikui priklausančios paveldimos nuosavybės dalį, su sąlyga, kad ta dalis yra nemažesnė už vieną ketvirtąją to turto dalį, arba į bendro su sutuoktiniu turėto turto uzufrukto dalį ir jam priklausantį apstatymą, su sąlyga, kad mirusiajam priklausė visas turtas arba tas turtas buvo bendra nuosavybė su likusiu gyvu sutuoktiniui (CK 767-1 straipsnis).

Jei miręs sutuoktinis nepalieka vaikų ar palikuonių, likęs gyvas sutuoktinis, turi teisę paveldėti visą turtą, nebent testamente nurodyta kitaip (CK 767-2 straipsnis).

Sudaryta vedybų sutartis gali įtakoti turto struktūrą.