9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Iš esmės priimta, kad tarptautiniame lygmenyje teismų kompetencija nustatoma pagal tas pačias taisykles, kaip ir nustatant teritorinę jurisdikciją nacionalinėje teisėje. Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti atsižvelgiama į kitus faktorius, tokius kaip tam tikrų bylų jurisdikcija, gyvenamoji vieta (pagrindinė gyvenamoji vieta), pilietybėm nuosavybės buvimo vieta ir t. t.).

Liuksemburgo  teismo sprendimas dėl skyrybų ar teisinės separacijos sąlygoja bendrosios jungtinės nuosavybės pasibaigimą ir jos paskirstymą bei suteikia notarams įgaliojimus tokių veiksmų vykdymui.

Iš principo, sutuoktinių nuosavybės turto režimo klausimų jurisdikcija yra nepriklausoma nuo nekilnojamojo turto buvimo vietos. Todėl Liuksemburgo teismai gali priimti sprendimą aukciono būdu parduoti ir užsienyje esančią nuosavybę.

Jei įgaliotas notaras negali suderinti šalių interesų, jis, remdamasis neišsprendžiama situacija, paruošia atitinkamus išsamius šalių pareiškimus ir pateikia juos teismui.