3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai gali laisvai sudaryti vedybų sutartį, kurioje jie pasirenka jų turtinius santykius reguliuojantį sutuoktinių turto teisinį režimą. Galima pasirinkti 1) bendrosios nuosavybės arba 2) atskirojo turto, arba 3) atskirai administruojamo bendrojo likusio atskaičius skolas ir išlaidas turto teisinį režimą. Jei taikomas bendrojo likusio atskaičius skolas ir išlaidas turto režimas, nuosavybę, kurią kiekvienas iš sutuoktinių įgijo santuokos laikotarpiu, turi ir administruoja tas sutuoktinis, kuris jį įgijo, lyg jis / ji būtų vienintelis savininkas (CK 1339 straipsnis). Nutraukus bendrojo likusio atskaičius skolas ir išlaidas turto režimą, galutinis sutuoktinių likęs atskaičius skolas turtas po skolų išskaičiavimo išlyginamas (CK 1341 straipsnis).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis turi būti sudaryta oficialiu dokumentu. Reikia kreiptis į notarą.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Jei vedybų sutartis sudaroma iki santuokos, ji įsigalioja tuo momentu, kai santuoka sudaroma. Trečiųjų šalių atžvilgiu vedybų sutartis įsigalioja nuo dienos, kurią notaras užregistruoja šį dokumentą Viešajame registre. Jei vedybų sutartis sudaroma po santuokos, sutuoktinių atžvilgiu ji įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos, o trečiųjų šalių atžvilgiu nuo dienos, kada notaras užregistruoja šį dokumentą Viešajame registre.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Taip, vedybų sutartį galima keisti, tačiau norint padaryti bet kokį pakeitimą po santuokos sudarymo reikia gauti teisėjo, vadovaujančio neprivalomos jurisdikcijos teismui, leidimą. Esamų kreditorių, kurių ieškiniai iškelti iki šio pakeitimo, atžvilgiu niekas nesikeičia.