4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Notaras turi registruoti vedybų sutartį ne vėliau kaip per 15 dienų po sutarties sudarymo dienos.

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Yra tik vienas registras. Tai – Teisingumo ministerijos administruojamas Viešasis registras.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Reikia registruoti toliau nurodytą informaciją: faktą, kad yra sudaryta vedybų sutartis; dokumento datą; sutartį sudarančių šalių duomenis; ir sutuoktinių turto teisinio režimo tipą, kurį šalys pasirinko jų turtiniams santykiams reguliuoti.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Informacija Viešajame registre prieinama bet kuriam asmeniui, prašančiam suteikti tokią informaciją. Registrui pateikiamas paprastas rašytinis prašymas, o oficialus atsakymas gaunamas per 10 dienų nuo prašymo pateikimo. Notarai turi internetinę prieigą prie Registro ir gali iš karto gauti atsakymą.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Svarbiausias poveikis – laikoma, kad trečiosios šalys (ypač kreditoriai) žino apie sudarytą vedybų sutartį.