5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Tai priklauso nuo pasirinkto sutuoktinių turto teisinio režimo. Jei ištuoka / separacija ginčijamos, teismas turi nuspręsti, kaip reikia padalinti nuosavybę. Jei jos neginčijamos, tada patys sutuoktiniai priima sprendimą, o teismas patvirtina. Civilinio kodekso 1333 straipsnyje nustatyta, kad bendroji nuosavybė padalijama skiriant kiekvienam sutuoktiniui po pusę turto, kuris priskiriamas bendrajai nuosavybei.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Tai priklauso nuo pasirinkto sutuoktinių turto teisinio režimo. Jei ištuoka / separacija ginčijamos, teismas turi nuspręsti, kaip reikia padalinti nuosavybę. Jei jos neginčijamos, tada patys sutuoktiniai priima sprendimą, o teismas patvirtina. Civilinio kodekso 1333 straipsnyje nustatyta, kad dalijant bendrąją nuosavybę kiekvienam iš sutuoktinių skiriama pusė įsipareigojimų, kurie priskiriami bendrajai nuosavybei.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Pagal bendrosios nuosavybės teisinį režimą, kiekvienas iš sutuoktinių turi grąžinti bendrąją nuosavybę, jei jis / ji panaudojo bendrąją nuosavybę savo skoloms padengti (CK 1331 straipsnio 1 dalis). Jei sutuoktinio asmeninė nuosavybė buvo panaudota bendrajai skolai padengti arba investicijai į bendrąją nuosavybę padaryti, jis / ji turi teisę gauti kompensaciją (CK 1331 straipsnio 2 dalis). Ši kompensacija vykdoma skiriant pinigus (CK 1331 straipsnio 3 dalis).

Tai priklauso nuo to, ar anksčiau miręs sutuoktinis mirė palikęs testamentą ar nepalikęs jo. Sutuoktiniai testamente gali laisvai paskirti vienas kitą viso jų turto įpėdiniais. Tokiu atveju mirusio sutuoktinio palikuonys gali reikalauti jiems pagal įstatymą priklausančios dalies (nors ši teisė beveik niekada nėra pareiškiama). Jei testamento nėra, o palikėjas turi palikuonių, vaikai (arba jų palikuonys, jei tie yra mirę sutuoktinio mirties metu) gauna pusę palikimo, o kita pusė atitenka pergyvenusiam sutuoktiniui (CK 808 straipsnio 1 dalis). Pergyvenęs sutuoktinis taip pat turi teisę toliau gyventi pagrindinėje savo gyvenamojoje vietoje (CK 633 straipsnis). Jei palikėjas neturi vaikų ar kitų palikuonių, pergyvenęs sutuoktinis yra vienintelis įpėdinis (CK 810 straipsnis).