6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Tai priklauso nuo to, ar anksčiau miręs sutuoktinis mirė palikęs testamentą ar nepalikęs jo. Sutuoktiniai testamente gali laisvai paskirti vienas kitą viso jų turto įpėdiniais. Tokiu atveju mirusio sutuoktinio palikuonys gali reikalauti jiems pagal įstatymą priklausančios dalies (nors ši teisė beveik niekada nėra pareiškiama). Jei testamento nėra, o palikėjas turi palikuonių, vaikai (arba jų palikuonys, jei tie yra mirę sutuoktinio mirties metu) gauna pusę palikimo, o kita pusė atitenka pergyvenusiam sutuoktiniui (CK 808 straipsnio 1 dalis). Pergyvenęs sutuoktinis taip pat turi teisę toliau gyventi pagrindinėje savo gyvenamojoje vietoje (CK 633 straipsnis). Jei palikėjas neturi vaikų ar kitų palikuonių, pergyvenęs sutuoktinis yra vienintelis įpėdinis (CK 810 straipsnis).