8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Naujai priimtame Akte dėl bendro gyvenimo, Maltos įstatymų 571 skyriuje nustatytos tik registruotų partnerysčių atveju taikomos specialios nuostatos dėl „įprastinio, pagrindinio, bendro būsto“.

Mirus vienam iš registruotų partnerių (jei bendras būstas priklausė abiem partneriams), kitas partneris turi teisę jame gyventi likusį gyvenimą arba tol, kol jis ar ji sudaro santuoką, civilinę sąjungą ar kitą registruotą partnerystę.

Jei bendras būstas priklausė mirusiam registruotam partneriui, kitas partneris turi teisę gyventi tame būste tiek metų, kiek metų partneriai kartu pragyveno, tačiau ne ilgiau nei 15 metų. Be to, įstatyme taip pat nurodyta, kad likęs partneris minėta teise gyventi tokiame būste naudojasi vita durante arba tol, kol jis ar ji sudaro santuoką, civilinę sąjungą ar kitą registruotą partnerystę.

Kilnojamąjį turtą reglamentuojančiose įstatymo nuostatose daroma gerbtina prielaida, kad kiekvienas partneris turi teisę į pusę „įprastiniame, pagrindiniame, bendrame būste“ esančio kilnojamojo turto, kuris buvo įsigytas jam ar jai gyvenant kartu su partneriu.