9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Nepatekę į Reglamento (EB) 2201/2003 taikymo sritį, santuokos nutraukimo procesai yra Maltos teismų jurisdikcijoje, jei tą dieną, kurią kompetentingam civiliniam teismui paduodamas santuokos nutraukimo prašymas, bent vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Maltoje arba jei bent vienas iš sutuoktinių vienerius metus buvo paprastas Maltos gyventojas iki pat santuokos nutraukimo prašymo pateikimo momento.