3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Norėdami nesilaikyti įstatymu nustatyto režimo, sutuoktiniai gali sudaryti vedybų sutartį. Šalys gali laisvai pasirinkti sutarties turinį, tačiau praktikoje renkamasi arba riboto bendrumo, arba jokio bendrumo netaikymo teisinį režimą, kuris dažnai derinamas su jungtiniais įsipareigojimais. Kai santuoka nutraukiama, privaloma atskirti periodinį jungtinį įsipareigojimą ir galutinį jungtinį įsipareigojimą. Norint perleisti sutuoktinių gyvenamąjį būstą, negalima neatsižvelgti į išlaikymo reikalavimus, sutuoktinių taikomus vienas kitam, ir apriboti šeimos apsaugos taisyklių, pavyzdžiui, būtinybę gauti kito sutuoktinio sutikimą (žr. CK 1:88 straipsnį).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartį privaloma sudaryti nustatyta oficialaus dokumento forma. Nyderlandų civilinės teisės notarų adresai pateikiami čia http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį galima sudaryti iki santuokos arba jos laikotarpiu (žr. CK 1:114 straipsnį). Pirmuoju atveju ji įsigalioja santuokos sudarymo metu, antruoju atveju – kitą dieną po sutuoktinių oficialaus dokumento surašymo.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Yra galimybė keisti sutartį santuokos laikotarpiu, žr. 3.2 ir 3.3 punktų atsakymus toliau.