4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Sutuoktinių turto registrą prižiūri teismo kanceliarijos tarnautojas. Vedybų sutartis privaloma registruoti tame teisme, kurio jurisdikcijon patenka santuokos sudarymo vieta. Jei santuoka sudaroma už Nyderlandų ribų, vedybų sutartį privalo registruoti Hagos Teismo kancleris.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Oficialaus dokumento, kuriame sudaryta vedybų sutartis, kopija įrašoma į registrą.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Peržiūrėti registrą gali kiekvienas asmuo, o sumokėjęs mokestį gali gauti vedybų sutarties kopiją.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų sutartį, sudarytą santuokos laikotarpiu, galima sąžiningai panaudoti prieš trečiąsias šalis praėjus 14 dienų po sutarties registravimo registre (žr. CK 1:120 straipsnį). Iki santuokos sudarymo sudarytos ir įrašytos į registrą ikivedybinės sutartys gali būti panaudojamos prieš santuokos sudarymo dienos.