5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Bendrojo turto bendrumas išnyksta dėl santuokos nutraukimo (žr. CK 1:99 straipsnį). Iš esmės kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę į pusę turto. Panaikinus turto bendrumą kiekvienas iš sutuoktinių gali prašyti grąžinti jo / jos drabužius, juvelyrinius daiktus, profesinę ir verslo įrangą, dokumentus ir jo šeimai priklausančias atminimo dovanas (žr. CK 1:101 straipsnį). Padalinti turtą galima santuokos nutraukimo sutartyje arba tą gali padaryti teisėjas (žr. CK 3:185 straipsnį). To galima pareikalauti bet kada (žr. CK 3:178 straipsnį). Remiantis vedybų sutartyje numatytu jungtiniu įsipareigojimu, santuokos nutraukimo atveju sutuoktiniai taip pat privalo atsiskaityti (piniginės kompensacijos forma).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Nutraukus santuoką buvęs sutuoktinis lieka atsakingas už visą bendrą skolą, kurią jis / ji įgijo santuokos laikotarpiu. Kitas iš buvusių sutuoktinių, nutraukus santuoką, tampa solidariai atsakingas už šią skolą. Kreditorius gali pasidengti šią skolą tik panaudodamas kitam iš buvusių sutuoktinių paskirtą bendrąją nuosavybę. Skolą taip pat galima padengti panaudojant asmeninį to buvusio sutuoktinio turtą, kuris sudarė skolą, bet negalima naudoti kito buvusio sutuoktinio asmeninio turto (žr. CK 1:102 straipsnį).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Bendrosios nuosavybės padalinimą galima atlikti padalinant turtą natūra arba išmokant piniginę kompensaciją. Padalinimo galima pareikalauti bet kada (žr. CK 3:178 straipsnį).