8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Pirmiau yra nurodytas mutatis mutandis principas, taikomas registruotiem partneriams 1 (žr. CK 1:80a–1:80g straipsnius). Tarptautinės privatinės teisės taisyklės labai skirtingos, šiuo klausimu žr.

1Nyderlanduose tos pačios lyties ir skirtingų lyčių asmenys gali sudaryti santuoką tarpusavyje ir sudaryti registruotą partnerystę.

CK 10:70–10:85 straipsniai. Civiliniame kodekse niekaip nėra reglamentuoti neregistruoti sugyventiniai. Tačiau sugyventiniai gali sudaryti susitarimus bendrojo gyvenimo sutartyje, kuri bendrai sudaroma oficialiu dokumentu. Sugyventiniai dažnai sudaro testamentą kito sugyventinio naudai.