9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Bendrosios nuosavybės paskirstymą galima derinti su prašymu nutraukti santuoką. Paskirstymo reikalavimui taikant teismų kompetenciją laikomasi taisyklių, susijusių su santuokos nutraukimo jurisdikcija (žr. Civilinio proceso kodekso 4 straipsnio 3 dalį), kaip nustatyta Briuselio II reglamente. Jei bendrosios nuosavybės paskirstymas nederinamas su ištuokos procedūromis (pavyzdžiui, paskirstyti nuosavybę prašoma po to, kai paskelbiama santuokos nutraukimo nutartis), taikomas Civilinio proceso kodekso 2 straipsnis, ir šio klausimo sprendimas yra Nyderlandų teismo jurisdikcijoje, jei atsakovo gyvenamoji vieta yra Nyderlanduose.

Neatsižvelgiant į santuokos sudarymo datą, visiems 2019 m. sausio 29 d. ar vėliau pareikštiems ieškiniams, priimtiems teismo sprendimams ir išduotiems aktams bus taikomas 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1103.

Šiame reglamente nustatytos šios kompetentingos institucijos:

- vieno iš sutuoktinių mirties atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus turi teismas, kurio kompetencijai priklauso paveldėjimo klausimų sprendimas (4 straipsnis);

- prašymo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium patvirtinimo ar santuokos pripažinimo negaliojančia atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus paprastai turi teismas, kurio kompetencijai priklauso su santuoka susijusių ginčų sprendimas;

- kitais atvejais sutuoktiniai gali susitarti, kad jurisdikciją turi valstybė narė, kurios teisė yra taikoma, arba valstybė narė, kurioje sudaryta santuoka. Toks susitarimas turi būti sudaromas raštu, nurodant datą ir pasirašant šalims. Jei susitarimas nėra sudarytas, jurisdikciją spręsti bet kokius su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus, išskyrus vieno iš sutuoktinių mirties atveju arba su santuoka susijusio ginčo atveju, paprastai turi:

  • valstybės narės, kuri kreipimosi į teismą momentu yra sutuoktinių bendra įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kuri buvo sutuoktinių paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš jų ten tebegyvena, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurioje yra atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurios pilietybė yra bendra abiejų sutuoktinių pilietybė, teismai.

Išskyrus bylinėjimosi atvejus, notarai nėra saistomi šių jurisdikcijos normų, todėl gali laisvai veikti, pavyzdžiui, rengdami vedybų sutartį, taikytinos teisės pasirinkimo sutartį ar autentišką dokumentą, kuriuo padalinamas ar paskirstomas sutuoktinių turtas.