3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai gali išplėsti arba apriboti įstatymu nustatytą bendrosios nuosavybės teisinį režimą arba perskirti nuosavybės teisinį režimą, arba perskirti nuosavybės teisinį režimą kartu sulygindami gautą pelną, pasitelkę vedybų sutartį (kuri sudaroma notaro tvirtinamu oficialiu dokumentu). Šią sutartį galima sudaryti iki santuokos sudarymo arba santuokos laikotarpiu. Vedybų sutartį galima keisti arba nutraukti. Jei ji nutraukiama santuokos laikotarpiu, pagal įstatymą sutuoktiniams pritaikomas įstatymu nustatytas bendrosios nuosavybės teisinis režimas, jei sutuoktiniai nenusprendžia kitaip. Jei klausimas susijęs su trečiosiomis šalimis, sutuoktinis gali remtis vedybų sutartimi, jei apie jos sudarymą ir jos turinį šios šalys žinojo (Šeimos ir globos kodekso 47 ir 471 straipsniai).

Sutuoktiniai neturi teisės įtraukti į bendrąją nuosavybę:

  • turto, kuris gali būti įgytas ateityje paveldėjimo, palikimo pagal testamentą ar dovanojimo būdu;
  • nuosavybės teisių, kylančių iš jungtinės nuosavybės, kuriai taikomi atskiri reglamentai (pvz., jungtinė nuosavybė civilinės teisės bendrijoje arba komercinėje bendrijoje);
  • neatimamų teisių, kurias gali turėti tik vienas asmuo;
  • kompensacijų už žalą dėl kūno sužalojimo arba sveikatos sutrikimo, jei jos nepriklauso bendrajai nuosavybei, arba kompensacijų už patirtą žalą;
  • neišmokėtų sutuoktinių reikalavimų gauti atlyginimą už darbą arba už pajamas iš kitos veiklos, vykdomos siekiant pelno (Šeimos ir globos kodekso 49 straipsnis).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartį privaloma sudaryti notaro tvirtinamo dokumento forma, antraip ji yra niekinė ir negaliojanti (Šeimos ir globos kodekso 47 straipsnio 1 dalis ir Civilinio kodekso 73 straipsnio 2 dalis).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį galima sudaryti iki santuokos sudarymo, tokiu atveju ji įsigalioja, kai sudaroma santuoka, arba sudaryti santuokos laikotarpiu, tokiu atveju ji įsigalioja iš karto.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutuoktiniai gali bet kuriuo metu keisti vedybų sutartį, jei vykdomi 3.2 punkte nurodyti oficialūs reikalavimai. Lenkijos teisėje nėra numatyta trumpiausio būtino laiko tarpo nuo vedybų sutarties surašymo iki jos keitimo.