4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Lenkijoje nėra specialaus vedybų sutarčių registro.

Pagal Nacionalinio teismų registrų įstatymą yra sudarytas verslininkų registras. Įstatymu leidžiama registruoti informaciją apie sutuoktinių turto teisinį režimą, susijusį su asmenimis, kurie įrašyti į registrą kaip verslininkai arba komercinių bendrijų partneriai. Registro duomenys yra vieši. Todėl šiuo atveju reikalavimas pranešti apie vedybų sutarties sudarymą susitariančiajai šaliai įvykdomas pateikus pranešimą apie sutuoktinių turto teisinį režimą pirmiau minėtame registre (žr. 3.1 punktą).