6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Sutuoktiniai paveldi vienas iš kito nepaisant taikomo sutuoktinių turto teisinio režimo tipo. Pavyzdžiui, jei taikomas bendrosios nuosavybės teisinis režimas, pergyvenęs sutuoktinis išlaiko savąją dalį, kurią sudaro pusė bendrosios nuosavybės, ir gauna atitinkamą bendrosios nuosavybės dalį, į kurią turėjo teisę miręs sutuoktinis. Jei testamento nėra, palikėjo vaikai ir sutuoktinis pagal įstatymą paveldi pirmiausia ir gauna lygias dalis. Tačiau dalis, į kurią turi teisę pergyvenęs sutuoktinis, negali būti mažesnė nei ketvirtoji dalis viso turto. Jei palikėjas neturi palikuonių, palikimas atitenka pergyvenusiam sutuoktiniui ir palikėjo tėvams. Jei vienas iš palikėjo tėvų mirė iki palikimo atsiradimo, tą palikimo dalį, į kurią turėjo teisę miręs tėvas ar motina, lygiomis dalimis paveldi mirusio sutuoktinio broliai ar seserys. Pergyvenusiam sutuoktiniui priklausanti palikimo dalis yra pusė palikimo, jei jis / ji paveldi kartu su palikėjo tėvais, broliais ar seserimis ir palikėjo brolio ar sesers palikuonimis. Jei palikėjas neturi palikuonių, tėvų, brolių ar seserų arba brolių ar seserų palikuonių, visas turtas atitenka pergyvenusiam sutuoktiniui (Civilinio kodekso 931–933 straipsniai).

Pergyvenęs sutuoktinis ir kitas palikėjo giminaitis, gyvenęs su sutuoktiniais iki palikėjo mirties, turi teisę toliau ir taip pat naudotis namais ir jo įranga tris mėnesius po palikimo atsiradimo (Civilinio kodekso 923 straipsnio 1 dalis).