9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Tais atvejais, kurie sprendžiami ginčų procesų metu, Lenkijos teismų jurisdikcijai priskiriami santuokiniai klausimai ir klausimai, susiję su sutuoktinių turtiniais santykiais, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta yra Lenkijoje, arba, jei taip nėra, jei:

  • abiejų sutuoktinių paskutinė bendra nuolatinė gyvenamoji vieta arba paskutinė bendra gyvenamoji vieta buvo Lenkijoje ir vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta tebėra Lenkijoje; arba
  • sutuoktinio, kuris yra ieškovas, nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta buvo Lenkijoje ne trumpiau kaip vienerius metus iki proceso pradžios momento; arba
  • sutuoktinio, kuris yra Lenkijos pilietis, nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta buvo Lenkijoje ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki proceso pradžios momento; arba
  • abu sutuoktiniai yra Lenkijos piliečiai.

Lenkijos teismai turi išskirtinę jurisdikciją, jei abu sutuoktiniai yra Lenkijos piliečiai ir abiejų nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta yra Lenkijoje (Civilinio proceso kodekso 1103 straipsnis). Tais atvejais, kurie sprendžiami ne ginčų procesų metu, santuokiniai klausimai priskiriami Lenkijos teismų jurisdikcijai, jei vienas iš sutuoktinių arba vienas iš asmenų, ketinančių susituokti, yra Lenkijos pilietis, arba yra užsienietis, kurio (-os) nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta yra Lenkijoje, arba kuris ketina susituokti Lenkijoje. Bylos, susijusios su bendrosios nuosavybės padalijimu nustojus galioti bendrosios nuosavybės teisiniam režimui, taip pat priskiriamos Lenkijos teismų jurisdikcijai, jei bendroji nuosavybė arba didelė jos dalis yra Lenkijoje (Civilinio proceso kodekso 1106 straipsnis).