3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sudarydami vedybų sutartį sutuoktiniai gali nustatyti:

  • visiškai bendros nuosavybės teisinį režimą, tačiau jo negalima pasirinkti, jei vienas arba abu sutuoktiniai jau turi vaikų, kurie nėra abiejų sutuoktinių. Pagal šį nuosavybės teisinį režimą visas esamas ir būsimas turtas, kuris priklauso sutuoktiniams, priskiriamas bendrajai nuosavybei, išskyrus nuosavybę, kuri išskiriama įstatymu (CK 1732 straipsnis). Pavyzdžiui, padovanota ar pagal testamentą palikta nuosavybė, jei numatyta, kad ji nepriskirtina bendrajai nuosavybei, asmens teisės ir nedidelės piniginės vertės šeimai priklausančios atminimo dovanos nepriskiriamos bendrajai nuosavybei (CK 1733 straipsnis).
  • atskirojo turto teisinį režimą, kuris yra privalomas, kai santuoka sudaroma neatlikus preliminarių santuokos procedūrų arba kai vieno iš sutuoktinių arba abiejų sutuoktinių amžius yra 60 metų ir daugiau. Pagal šį režimą kiekvienas iš sutuoktinių išsaugo teisę kontroliuoti visą savo esamą ir būsimą nuosavybę ir teisę į ją, ir jis gali laisvai ja disponuoti (CK 1735 straipsnis).
  • netipinį teisinį režimą, pagal kurį sutuoktiniai gali pasirinkti teisinį režimą, kuriam būdingos dviejų ar net trijų teisinių režimų, taikomų sutuoktinių turtui, ypatybės.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis turi būti sudaryta oficialiu dokumentu, kurį surašo civilinės teisės notaras, arba dokumentu, surašytu bet kuriame Civilinio registro biure.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį reikia sudaryti iki santuokos sudarymo, ir ji įsigalioja iš karto po santuokos sudarymo. Sutuoktinių turto teisinio režimo negalima keisti po santuokos sudarymo.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Ne, esamos sutarties sutuoktiniai negali keisti.