4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Civilinio registro biuruose registruojami taikomi sutuoktinių turto teisiniai režimai (Civilinio registro kodekso 180 straipsnis ir toliau). Jei sutuoktiniai sudarė vedybų sutartį iki santuokos, tai turi būti pažymėta santuokos liudijime, kuris registruojamas atitinkamame Civiliniame registre (Civilinio registro kodekso 190 straipsnis).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Neskaitant bendrųjų reikalavimų, santuokos liudijime, be kitos informacijos, privaloma įrašyti pastabą, ar santuoka sudaroma pasirašius vedybų sutartį ar jos nepasirašius, nurodyti atitinkamą teisinę priemonę ar dokumentą, kuriame nurodyta informacija apie nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą ir nuosavybės teisinio režimo tipą, jei jo tipas yra vienas iš pirmiau nurodytų (Civilinio registro kodekso 181 straipsnis).

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Civilinis registras yra viešas.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų prieš trečiąsias šalis galima panaudoti tik tada, jei ji yra užregistruota (CK 1711 straipsnio sutartį 1 dalis ir Civilinio registro kodekso 191 straipsnio 1 dalis).