5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Santuokos nutraukimo atveju sutuoktinių bendroji nuosavybė padalijama. Pirmiausia atskiriama sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Po to išmokamos kompensacijos ir sumokamos skolos. Galiausiai kiekvienas iš sutuoktinių gauna pusę bendrosios nuosavybės. Lygių dalių taisyklė yra privaloma, tai reiškia, kad bet koks susitarimas, kuriame numatyta kitaip, yra niekinis ir negaliojantis (CK 1730 straipsnis). Net jei sutuoktiniai numatė, kad jų turtui turi būti taikomas visiškai bendros nuosavybės teisinis režimas, santuokos nutraukimo atveju sutuoktiniai gauna tik tai, kas jiems priklausytų pagal įstatymu nustatytą bendrosios nuosavybės teisinį režimą (CK 1790 straipsnis).

Jei sutuoktiniams nepavyksta susitarti dėl jų bendrosios nuosavybės padalijimo, turtą padalija teismas. Jei sutuoktiniai susitaria dėl jų bendrosios nuosavybės padalijimo, jis atliekamas dalyvaujant civilinės teisės notarui arba Civiliniame registre.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Dalijant bendrąją nuosavybę padalijamos taip pat ir bendrosios skolos. Tačiau toks padalijimas yra veiksmingas kreditorių atžvilgiu tik tada, jei jie duoda sutikimą.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei turto, kurį vienas iš sutuoktinių gavo padalijus nuosavybę, vertė viršija dalies, į kurią jis turi teisę, dydį, sutuoktiniai gali susitarti dėl išlyginimo, kuris įvykdomas natūra arba išmokos forma. Tokiu atveju išlyginimo išmokos sumą apskaičiuoja civilinės teisės notaras pagal turto, skolų ir kiekvieno iš sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalies vertę. Jei sutuoktiniai negali susitarti dėl išlyginimo, sprendimą priima teismas.