3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai gali pasirinkti įstatymu nustatytą bendrosios nuosavybės teisinį režimą, tradicinės bendrosios nuosavybės teisinį režimą arba atskirojo turto teisinį režimą. Pagal tradicinės bendrosios nuosavybės teisinį režimą sutuoktiniai gali išplėsti arba apriboti bendrosios nuosavybės mastą, reguliuoti galimų būsimų bendrosios nuosavybės dalybų sąlygas arba nustatyti, kad norint atlikti tam tikrus administravimo veiksmus reikalingas abiejų sutuoktinių sutikimas. Jei jie nustato atskirojo turto teisinį režimą, kiekvienas iš sutuoktinių išlaiko tą nuosavybę, kurią jis / ji turėjo iki santuokos sudarymo, ir tampa vieninteliu to turto, kurį jis / ji atskirai įgyja santuokos laikotarpiu, savininku. Tačiau sutuoktiniai negali nesilaikyti pirminio teisinio režimo, kurį reguliuoja Civilinio kodekso 313–328 straipsniai, nesvarbu, kokį sutuoktinių turto teisinį režimą jie yra pasirinkę.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartį, kurioje pasirenkamas kitas nei įstatymu nustatytas bendrosios nuosavybės teisinis režimas, turi patvirtinti civilinės teisės notaras, antraip ji bus visiškai negaliojanti.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį galima sudaryti prieš santuokos sudarymą, tokiu atveju ji įsigalios tik nuo santuokos sudarymo dienos. Vedybų sutartį taip pat galima sudaryti santuokos laikotarpiu, tokiu atveju ji įsigalioja nuo jos faktinio sudarymo dienos (Civilinio kodekso 330 straipsnis).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Pagal Civilinio kodekso 369 straipsnį, jei santuoka buvo sudaryta ne mažiau kaip prieš metus, sutuoktiniai, jei nori, gali pakeisti esamą sutuoktinių turto teisinį režimą kitu režimu arba iš dalies pakeisti esamą režimą laikydamiesi esminių ir oficialių sąlygų, kurios nustatytos vedybų sutarčių sudarymo teisės aktuose.