4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Vedybų sutartis reikia registruoti Nacionaliniame sutuoktinių turto teisinių režimų registre, kurį prižiūri Rumunijos nacionalinė notarų sąjunga (rum. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), civilinio statuso registre, esančiame institucijoje, kurioje sudaroma santuoka, ir kituose viešuose registruose, priklausomai nuo turto pobūdžio (Prekybos registre, Žemės kadastre ir kt.)

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Vedybų sutarties kopiją reikia pateikti Nacionaliniam sutuoktinių turto teisinių režimų registrui ir civilinio statuso registrui, taip pat kitiems minėtiems registrams.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Bet kuris asmuo gali pateikti užklausą Nacionaliniam sutuoktinių turto teisinių režimų registrui ir gali paprašyti išduoti liudijimų nuorašus (Civilinio kodekso 334 straipsnio 5 dalis), ir neprivalo pagrįsti savo suinteresuotumo.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų sutartį galima panaudoti prieš trečiąsias šalis tik tada, jei ji yra užregistruota.