5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Santuokos nutraukimo atveju sutuoktinių turto teisinis režimas nutraukiamas nuo dienos, kurią paduodamas prašymas nutraukti santuoką, jei sutuoktiniai nepaprašo teismo arba santuokos nutraukimo sprendimą priimančios institucijos nustatyti, kad turto teisinis režimas buvo nutrauktas dieną, kada separacija įvyko de facto (Civilinio kodekso 385 straipsnis). Tokiu atveju bendroji nuosavybė padalijama pagal sutuoktinių susitarimą arba ją padalija teismas, jei susitarimas nepasiekiamas. Dalybų priemone gali būti teismo sprendimas arba dokumentas, oficialiai sudarytas ir patvirtintas notaro (Civilinio kodekso 320 straipsnis). Įstatymu nustatytos arba tradicinės bendrosios nuosavybės atveju, bendroji nuosavybė padalijama taip: kiekvienas iš sutuoktinių gauna savo asmeninę nuosavybę, bendroji nuosavybė sutuoktiniams padalijama, o skolos sutvarkomos. Dalis, į kurią turi teisę kiekvienas iš sutuoktinių, nustatoma pagal jo / jos indėlį įsigyjant bendrąją nuosavybę ir vykdant bendrus įsipareigojimus (Civilinio kodekso 357 straipsnis). Darbas, kurį kiekvienas iš sutuoktinių atlieka namų ūkyje ir augindamas vaikus, laikomas indėliu į šeimines sąnaudas (Civilinio kodekso 326 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Santuokos nutraukimo metu skolos paskirstomos pagal sutuoktinių susitarimą. Priešingu atveju skolas paskirsto teismas.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei paskirstant bendrąją nuosavybę vienam sutuoktiniui paskirtas turtas viršija dalies, į kurią jis / ji turėtų teisę atsižvelgiant į jo indėlį įgyjant šį turtą, vertę, kitas sutuoktinis turi teisę gauti išlyginamąją išmoką. Be to, sutuoktinis, kurio kaltės dėl skyrybų nėra ir kuris patiria žalą dėl nutraukiamos santuokos, gali pareikalauti iš kito sutuoktinio kompensacijos. Jei dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio ieškovo gyvenimo sąlygos labai pablogėja, jei santuoka truko ne trumpiau kaip 20 metų ir nutraukti santuoką buvo paprašyta išskirtinai dėl sutuoktinio atsakovo kaltės, sutuoktinis ieškovas turi teisę į dar didesnę kompensaciją (Civilinio kodekso 388 ir 390 straipsniai).