8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Rumunijos teisė nepripažįsta ir nereguliuoja registruotų ar neregistruotų partnerysčių.