9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Jei netaikomas Reglamentas (EB) 2201/2003, pagal Rumunijos teisės, susijusios su Tarptautinės privatinės teisės įstatymu Nr. 105/1992, tarptautinės jurisdikcijos nuostatas Rumunijos teismai turi išskirtinę kompetenciją spręsti santuokų nutraukimo, negaliojimo ir paskelbimo negaliojančiomis klausimus ir kitus sutuoktinių ginčus (išskyrus tuos, kurie susiję su užsienyje esančiu nekilnojamuoju turtu), jei ieškinio įteikimo dieną abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta ("nuolatinė gyvenamoji vieta" yra vieta, kurią asmuo deklaravo kaip pagrindinį savo būstą) yra Rumunijoje ir vienas iš jų yra Rumunijos pilietis arba pilietybės neturintis asmuo. Rumunijos teismai taip pat turi kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su Rumunijoje esančiu nekilnojamuoju turtu.