6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Vieno iš sutuoktinių mirties atveju bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymas (jei dėl to nebuvo pradėtas teisminis procesas) užbaigiamas paveldėjimo procesiniais veiksmais, kuriuos atlieka notaras, kaip teismo įgaliotinis.

Po to, kai likusiam gyvam sutuoktiniui paskiriama jo bendrosios jungtinės nuosavybės dalis (paprastai jam atitenka pusė turto), jam suteikiama teisė paveldėti mirusiojo sutuoktinio turto dalį. Jei likęs gyvas sutuoktinis paveldi kartu su mirusiojo palikuoniais (pvz., vaikais), jam tenka tokia pati dalis, kaip ir kiekvienam vaikui. Jei nėra tiesioginių palikuonių ir likęs gyvas sutuoktinis paveldi turtą kartu su mirusiojo tėvais, jam tenka mažiausiai pusė mirusiojo turto.