9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Skyrybų, santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos egzistavimo ar neegzistavimo patvirtinimo bylos yra apylinkės teismų toje vietovėje, kurioje buvo paskutinė sutuoktinių bendra gyvenamoji vieta, kompetencijoje, jei bent vienas iš sutuoktinių toje vietoje gyvena ne mažiau kaip vienus metus. Jei pagal minėtas aplinkybes negalima nustatyti teismingumo, tai byla iš esmės yra ieškovo bendrojo teismo kompetencijoje, o jei negalima nustatyti ir tokio teismo, bylą nagrinėja ieškovo bendrasis teismas (Občianskeho súdneho poriadku – Civilinio proceso kodekso (toliau – OSP) 88 straipsnis. Bendrasis teismas yra apylinkės, kurioje yra tos šalies piliečio gyvenamoji vieta, teismas, o jei jis neturi gyvenamosios vietos, tai apylinkės, kurioje yra piliečio buvimo vieta, teismas.

Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės ir kitos nuosavybės po skyrybų nustatymo bylos arba bendro būsto nuomos nutraukimas yra teismo, nagrinėjančio skyrybų bylą, kompetencijoje. Sprendžiant santuokos klausimus, Slovakijos teismams suteikiama tarptautinė jurisdikcija, jei bent vienas iš sutuoktinių yra Slovakijos Respublikos pilietis. Jei nei vienas iš sutuoktinių nėra Slovakijos pilietis, Slovakijos teismams jurisdikcija suteikiama tokiais atvejais:

  • jei Slovakijoje yra bent vieno iš sutuoktinių gyvenamoji vieta ir jei teismo sprendimas gali būti pripažįstamas šalyse, kuriose gyvena abu sutuoktiniai, arba
  • jei bent vienas iš sutuoktinių ilgesnį laiką gyveno Slovakijos Respublikoje, arba
  • santuokos negaliojimo pripažinimo atvejais, jei sutuoktiniai gyvena Slovakijoje. (ZMPS 38 straipsnis)