3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Naujas Slovėnijos Šeimos kodeksas reglamentuoja galimybę susitarti dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių. Susitarimas dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių yra įforminamas sutartimi, kurioje sutuoktiniai susitaria dėl jiems taikomo nuosavybės teisinio režimo turinio, kuris skiriasi nuo teisės aktais nustatyto nuosavybės teisinio režimo turinio. Be to, sutuoktiniai gali vieningai susitarti dėl visų kitų turtinių santykių, kurių bus laikomasi santuokos metu ir skyrybų atveju. Prieš sudarydami sutartį dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių sutuoktiniai turi informuoti vienas kitą apie savo nuosavybės statusą; jei jie to nepadaro, sutartis dėl jų nuosavybės valdymo ir teisinių santykių gali būti ginčijama. Sutartyje dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių gali būti susitariama ir dėl abipusės paramos bei dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo skyrybų atveju.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Leistina sutartis tarp sutuoktinių ir visi jos pakeitimai privalo būti įforminti oficialiu notaro patvirtintu dokumentu.

Sutuoktinių sutartis dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių turi būti įforminama tiesiogiai vykdomu notariniu aktu. Prieš pasirašant sutartį notaras privalo ją paaiškinti; sutartis registruojama sutarčių dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių registre. Jei sutartis dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių yra negaliojanti, sutuoktiniams taikomas teisės aktais nustatytas nuosavybės teisinis režimas. Jei sutartis dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių nėra įregistruota sutarčių dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių registre, su trečiaisiais asmenimis susijusiais atvejais daroma prielaida, kad sutuoktinių turtiniams santykiams taikomas teisės aktais nustatytas nuosavybės teisinis režimas.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Sutartys, kuriose nustatoma, kad atskirasis turtas priskiriamas bendrajai nuosavybei, gali būti sudaromos tik santuokos laikotarpiu.

Sudarant sutartį pasinaudojama pasirinkimo laisve: sutartyje nustatytas nuosavybės teisinis režimas sutuoktiniams pradedamas taikyti nuo sutarties dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių sudarymo momento, nebent joje susitariama kitaip. Būsimų sutuoktinių sudaryta sutartis dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių įsigalioja santuokos dieną arba pasirinktą dieną po jos (tai būsimi sutuoktiniai nurodo sutartyje dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sudarant sutartį pasinaudojama pasirinkimo laisve: sutuoktiniai gali keisti jau sudarytą sutartį dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių ir įforminti pakeitimą tiesiogiai vykdomu notariniu aktu; apie tokį pakeitimą pranešama sutarčių dėl nuosavybės valdymo ir teisinių santykių registrui.