6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Vieno iš sutuoktinių mirties atveju bendroji nuosavybė padalijama lygiai, ir mirusio sutuoktinio dalis tampa jo / jos turto dalimi. Pergyvenusio sutuoktinio įpėdiniai turi teisę prašyti, kad teismas nustatytų kitą dalių santykį. Atlikus padalijimą, pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal pirmąją ir antrąją paveldėjimo eilės tvarką. Pagal pirmąją paveldėjimo eilės tvarką pergyvenęs sutuoktinis paveldi kartu su palikėjo vaikais, o palikimas dalijamas į lygias dalis. Jei palikėjo vaikai nepergyveno jo, jo / jos sutuoktinis paveldi pagal antrąją paveldėjimo eilės tvarką kartu su palikėjo tėvais ir gauna pusę palikimo.