8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Bendrasis gyvenimas apibrėžiamas kaip ilgalaikė partnerystė, panaši į santuokinį ryšį, tarp heteroseksualių partnerių, kurie susituoktų, jei norėtų. Tai reiškia, kad negali būti jokių teisinių kliūčių jų santuokai. Kartu gyvenantiems partneriams taikomas toks pat nuosavybės teisinis režimas, kaip ir sutuoktiniams taikomas nuosavybės teisinis režimas. Todėl bendroji nuosavybė sudaroma taip pat, kaip ir susituokusių porų atveju. Heteroseksualūs partneriai negali atlikti registracijos. Beveik neįmanoma nustatyti, kada ryšys tampa ilgalaikis, todėl visas turtas, įgytas partneriams pradėjus gyventi kartu, sudaro bendrąją nuosavybę tais atvejais, kai nėra kliūčių porai susituokti.

Homoseksualūs partneriai gali sudaryti registruotą partnerystę, kurios pasekmės partnerių turtinių santykių atžvilgiu yra tokios pat, kaip ir santuokos (Tos pačios lyties civilinės partnerystės registravimo įstatymas).