9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Pagal bendrąsias jurisdikcijos taisykles, Slovėnijos teismai turi tarptautinę jurisdikciją spręsti ginčus dėl sutuoktinių turto, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Slovėnijos Respublikoje. Jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kurioje nors kitoje šalyje, jurisdikciją taip pat galima pagrįsti jo / jos laikinąja gyvenamąja vieta Slovėnijoje (Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo 48 straipsnis). Jei ginčai dėl sutuoktinių turto yra susiję su nuosavybe, kuri yra Slovėnijos Respublikoje, Slovėnijos teismas turi jurisdikciją šiuo klausimu, net jei atsakovas neturi gyvenamosios vietos Slovėnijos Respublikoje. Jei didžioji nuosavybės dalis yra Slovėnijos Respublikoje, o likusioji dalis yra užsienyje, teismas gali priimti sprendimą dėl užsienyje esančios nuosavybės tik priėmęs sprendimą dėl Slovėnijos Respublikoje esančio turto ir tik atsakovui su tuo sutinkant (Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo 67 straipsnis).