3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Vedybų sutartyje sutuoktiniai turi teisę nustatyti kitokį sutuoktinių nuosavybės turto režimą, nei pagal nutylėjimą taikomas bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimas.

Kaip alternatyvą įstatyminiam sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimui Ispanijos teisė nustato atskirosios nuosavybės režimą (régimen de separación de bienes) ir dalinės bendrosios jungtinės nuosavybės režimą (régimen de participación). Taikant atskirosios nuosavybės režimą (CK 1435–1444 straipsniai), kiekvienam sutuoktiniui atskirai išlieka teisė į jo iki santuokos sudarymo turėtą turtą ir kaip vienintelio savininko santuokos metu įgytą nuosavybę. Jei neįmanoma nustatyti, kam priklauso nuosavybė, preziumuojama, kad ji priklauso abiems sutuoktiniams lygiomis dalimis.

Taikant dalinės bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimą (CK 1411–1434 straipsniai), kiekvienam sutuoktiniui atskirai išlieka teisė į jo iki santuokos sudarymo turėtą turtą ir kaip vienintelio savininko santuokos metu įgytą nuosavybę, bet pagal tokią sistemą kiekvienas sutuoktinis turi teisę į kito sutuoktinio įgyto turto dalį. Tos dalys nustatomos, kai ši turto režimo sistema netenka galios arba nutraukiant santuoką.

Abiejų šių turto režimų atvejais sutuoktinis neatsako už kito sutuoktinio įsiskolinimus ir gali laisvai disponuoti savo nuosavybe, išskyrus šeimos būstą (CK 1320 straipsnis).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartys (capitulaciones matrimoniales) turi būti sudaromos autentiško dokumento forma (CK 1315 straipsnis). Todėl sutartis turi būti sudaroma dalyvaujant notarui, kuris patvirtina vedybų sutartį (CK 1280 straipsnis). Po to sutartis įregistruojama civiliniame registre, kad ji galiotų prieš trečiąsias šalis.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartis gali būti sudaroma prieš santuokos sudarymą arba bet kuriuo metu gyvenant santuokoje. Prieš santuokos sudarymą sudarytos sutartys įsigalioja tik tuomet, jei vėliau įregistruojama santuoka (CK 1333 straipsnis). Vedybų sutartys, sudarytos santuokos metu, įsigalioja nuo jų sudarymo momento, tačiau negalioja prieš trečiąsias šalis tol, kol nėra įregistruotos civiliniame registre.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Sutuoktiniai sudarytą sutartį gali keisti, laikydamiesi reikalavimų, taikomų tokios sutarties sudarymui (CK 1331 straipsnis). Tačiau padaryti sutarčių pakeitimai neturi jokios įtakos jau turimoms trečiųjų šalių teisėms (CK 1317 straipsnis).