4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Sutuoktinių nuosavybės turto režimas ir visi jo pakeitimai / sąlygos turi būti įregistruoti, kad įsigaliotų trečiųjų šalių atžvilgiu.

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Ispanijoje yra keletas civilinių registrų. Tiek santuoka, tiek vedybų sutartis turi būti įregistruojama abiejų sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos registre (CK 1333 straipsnis, LRC 69 straipsnis ir LRC 70 straipsnis). Privaloma yra tik santuokos registracija (LRC 71 straipsnis).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Iki santuokos sudarymo sudarytos vedybų sutartys bei santuokos metu sudarytos vedybų sutartys turi būti registruojamos, jei jų sąlygos keičia sutuoktinių nuosavybės turto sistemą (arba tos sutartys bus negaliojančios trečiųjų šalių atžvilgiu), o taip pat turi būti registruojami teismo sprendimai dėl separacijos ir santuokos nutraukimo (LRC 77 straipsnis). Suinteresuota šalis gali gauti civilinio registro išrašą, patvirtinantį registracijos tikrumą (LRC 75 straipsnis). Kitas praktikoje naudojamas dokumentas yra Libro de Familia („Šeimos knyga“), kurioje registruojami sutuoktinių duomenys, vaikų gimimo datos ir t. t.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Įregistruota informacija prieinama viešai (LRC 6 straipsnis), tačiau saugomi duomenys suteikiami tik suinteresuotoms šalims ar jų įpėdiniams (Duomenų apsaugos įstatymas 15/1999).

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Teisinės registracijos pasekmė yra tų sutarčių įsigaliojimas trečiųjų šalių atžvilgiu (LRC 70 straipsnis).