6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Sutuoktinio mirties atveju taikomos 2.3, 5.1 ir  5.2 punktuose nurodytos taisyklės aprašo sudarymo ir turto bei įsiskolinimo nustatymo ir paskirstymo atžvilgiu, išskyrus mirusiajam turėjusią atitekti dalį, kuri dabar atitenka jo įpėdiniams. Tai gali būti kompensacija, ir likęs gyvas sutuoktinis turi teisę į likusiam gyvam sutuoktiniui tenkančias uzufrukto teises (usufructo viudal), ir jos gali skirtis nuo tos sumos, kurią likęs gyvas sutuoktinis paveldi kartu su kitais mirusiojo paveldėtojais ir teisių perėmėjais arba kaip vienintelis paveldėtojas. Turtinės teisės pirmiausiai nustatomos nuosavybės išraiška, bet gali būti nustatomos ir pinigais (CK 834–840 straipsniai). Nuosavybės dalį pagal uzufrukto teisę (iki teisiškai leistinos ribos) galima padidinti testamentu.