8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Ispanijoje nėra vieningo įregistruotos partnerystės reglamentavimo nei daiktinėje, nei privatinėje tarptautinėje teisėje. Kai kuriuose autonominiuose regionuose taikomas atskiras reglamentavimas.

Partnerystę gali sudaryti tiek homoseksualūs, tiek heteroseksualūs asmenys, ji gali būti įregistruota ir neįregistruota. Šis klausimas šalies lygmenyje nėra reglamentuojamas.

Andalūzijoje, Aragone, Astūrijoje, Balearuose, Kanarų salose ir Kantabrijoje, partnerystę reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta ir partnerysčių registravimo būtinybė.

Tik Katalonijoje yra municipalinis registras. Partnerystės sutartis turi būti sudaroma autentiško dokumento forma.

Estremadūroje, Madride, Navaroje, Baskijoje, Valensijoje, Kastilijoje ir La Mančoje bei Kastilijoje ir Leone nėra atskiro partnerystės reglamentavimo, toks reglamentavimas numatytas partnerysčių registro nuostatose.

Partnerysčių registrai reglamentuojami ne nacionaliniame, bet regioniniame (autonominiame) lygmenyje, atitinkami teisės aktai yra Andalūzijoje, Aragone, Astūrijoje, Balearuose, Kanarų salose, Kastilijoje ir -La Mančoje, Kastilijoje ir Leone, Estremadūroje, Galisijoje, Madride, Baskijoje ir Valensijoje, kuriuose nustatomas ir partnerysčių de facto reglamentavimas.

Kiekviena autonominė bendrija registro klausimus reglamentuoja skirtingai, o registravimo teisinės pasekmės irgi yra skirtingos – nuo paprastos informacinės paskirties iki praktinio prilyginimo santuokai. Kai kuriose autonominėse bendrijose tokių regioninių registrų nėra.

Neregistruotų nesantuokinių partnerysčių atvejais nėra jokių teisės aktų, reglamentuojančių nuosavybės santykius, o ir įregistruotų partnerysčių atvejais partneriai turi nustatyti jų nuosavybės režimą (nebent įstatymuose numatyta kitaip), pasirinkdami analogiškas santuokai taikomas taisykles. Jei nesudaryta sutartis ir nėra tai reglamentuojančių teisės nuostatų, taikomos bendrosios teisės nuostatos dėl įsipareigojimų ir daiktinių teisių.

Jei nenustatyta kitaip, šeimos būstas priklauso savininkui, nebent yra vaikų ir yra reikalinga interesų apsauga, todėl tokiais atvejais sprendimą priima teismas.