2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Įstatymais nustatytas sutuoktinių nuosavybės turto režimas reiškia atidėtosios bendrosios jungtinės nuosavybės taikymo sistemą. Ją reglamentuoja 1987m. Santuokos kodeksas Nr. 230 (toliau – ÄktB). Sutuoktiniams priklauso nuosavybė, neatsižvelgiant į tai, ar ji buvo įgyta prieš santuoką, ar santuokos metu, kuria kiekvienas iš sutuoktinių atsako už savo įsiskolinimus kreditoriams (ÄktB 1 straipsnio 3 dalis). Tačiau tuo pačiu metu kiekvienas iš sutuoktinių, remiantis sutuoktinių nuosavybės turtinėmis teisėmis, turi teisę reikalauti pusės sutuoktinių nuosavybės grynosios vertės santuokos nutraukimo atveju. Todėl teisė į sutuoktinių nuosavybės turtą nesutampa su nuosavybės turėtojo teisėmis. Viskas, kas nepriskiriama asmeninei nuosavybei, yra sutuoktinių nuosavybė (ÄktB 7 straipsnio 1 dalis). Nuosavybė gali būti atskiriama vedybų sutartimi arba pagal trečiosios šalies nustatytą sąlygą, pavyzdžiui, nurodytą testamente (ÄktB 7 straipsnio 2 dalis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Sutuoktinių turtas sudaro sutuoktinių nuosavybę, jei nenustatyta kitaip.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Pateikus prašymą dėl skyrybų, būtina užtikrinti, kad būtų nurodytas esamas sutuoktinių turtas ir įsipareigojimai tokio prašymo pateikimo momentu. Jei santuoka pasibaigia dėl vieno iš sutuoktinių mirties, taip pat turi būti nurodomas turtas ir įsipareigojimai. Jei reikalinga sudaryti turto aprašą, teismas paskiria atsakingą registravimo skyrių (ÄktB 17 skyrius). Būtina atkreipti dėmesį, kad Švedijos teisė nenumato sutuoktinių nuosavybės registravimo santuokos sudarymo metu.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Sutuoktiniai turi teisę laisvai disponuoti savo turtu. Tačiau kito sutuoktinio sutikimas gali būti reikalingas disponuojant bendru sutuoktinių būstu ir namų ūkio reikmenimis, o taip pat iš esmės disponuojant nekilnojamuoju turtu. Šie apribojimai įtvirtinti ÄktB 7 straipsnio 5 dalyje ir iš esmės reiškia, kad kito sutuoktinio sutikimas gali būti reikalingas įkeičiant, užstatant, nuomojant ir parduodant turtą, jei tai yra sutuoktinių bendra nuosavybė arba asmeninė nuosavybė. Teisinės disponavimo turtu apribojimų, nurodytų ÄktB 7 straipsnio 5 dalyje, pažeidimų pasekmės nustatytos ÄktB 7 straipsnio 8–9 dalyse. Trumpai tariant galima teigti, kad teisiniai sandoriai, sudaryti pažeidžiant apribojimus, paprastai laikomi negaliojančiais ir nuosavybė grąžinama ankstesniam jos savininkui. Tačiau savininkas gali kreiptis į bendrąjį teismą ir paprašyti leidimo disponuoti tam tikra nuosavybe be kito sutuoktinio sutikimo (ÄktB 7 straipsnio 8 dalis). Vėliau, kai pateikiamas prašymas dėl skyrybų (taip vadinamas kritinis laikotarpis), atsakomybė už įsipareigojimus tenka kiekvienam sutuoktiniui atskirai, atsižvelgiant į tai, kaip jie tvarkė turtą ir įsipareigojimus, priskiriamus nuosavybei, kuri bus dalijama (ÄktB 9 straipsnio 2–3 dalys). Siekiant apsaugoti sutuoktinio interesus dalijant nuosavybę, teismas turi galimybę sutuoktinio prašymu panaikinti kito sutuoktinio teisę naudoti tam tikrą nuosavybę (šved. särskild förvaltning) (ÄktB 9 straipsnio 8 dalis), kol bus užbaigtas nuosavybės paskirstymas.

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Vieno sutuoktinio sudaryti teisiniai sandoriai kitam sutuoktiniui yra neprivalomi. Kiekvienas iš sutuoktinių išlaiko teisę į savo nuosavybę ir atsako už savo įsiskolinimus. Bendra atsakomybė už įsiskolinimus atsiranda tik tada, jei sutuoktinių įsiskolinimas atsiranda jiems veikiant bendrai.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Sutuoktiniai atsakingi tik už savo įsiskolinimus, jei jie susiję su asmenine nuosavybe arba sutuoktinių bendrąja nuosavybe. Sutuoktinio nuosavybė, nepriklausomai, ar ji priskiriama sutuoktinių bendrajai nuosavybei, ar asmeninei nuosavybei, gali būti naudojama abiejų sutuoktinių įsiskolinimų padengimui, su sąlyga, jei sutuoktiniai bendrai prisiėmė įsipareigojimus ir dėl to už tai yra solidariai atsakingi.