5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Sutuoktinių teisės pasibaigia, kai nutraukiama santuoka ir įvykdomas nuosavybės padalijimas. Pirmiausiai nustatoma sutuoktinio turto dalis bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje. Jei sutuoktiniui priklauso asmeninė nuosavybė, reikalavimai nesiejami su konkrečia nuosavybe, tik su jos nominaliąja verte, t.y. su puse grynosios sutuoktinių bendrosios nuosavybės vertės (atskaičius įsiskolinimus). Sutuoktinis, turintis didesnę sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalį gali pasirinkti skirtumo išlyginimo būdą – sumokėti vienkartinę išmoką arba perleisti lygiavertį turtą (ÄktB 11 straipsnio 9 dalis). Tačiau sutuoktinis, kurio ekonominė situacija apsunkinama, gali kreiptis dėl bendro būsto ir namų ūkio reikmenų perėmimo už kompensaciją (ÄktB 11 straipsnio 8 dalis). Jei visa sutuoktinių nuosavybė yra asmeninė nuosavybė ir nei vienas iš sutuoktinių nesikreipia su prašymu dėl bendro būsto ar namų ūkio reikmenų perėmimo, nuosavybės padalijimas yra nereikalingas (ÄktB 9 straipsnio 1 dalis). Būtina paminėti, kad skyrybos pripažįstamos, net jei šalys nesusitaria dėl visų kitų papildomų dalykų. Tokiais atvejais šie klausimai nagrinėjami atskirai.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Sutuoktiniai atsako už savo įsiskolinimus, tiek santuokos metu, tiek po skyrybų.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

5.3.1. Esant bendrojo sutuoktinių turto perviršio režimui:
- Ar patenkinus ieškinį turi būti sumokėta pinigais ar natūra?
- Kaip įvertinamas ieškinys?
- Kokio dydžio kompensacija mokama?
- Kada ieškiniui sueina senaties terminas?

Švedijos teisėje nenumatytas tokio režimo taikymas.

5.3.2. Kitais atvejais (ne turto perviršio atveju)?

Kaip paminėta 5.1 punkte, jei vienam sutuoktiniui tenka didesnė sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalis, skirtumas gali būti išlyginamas sumokant vienkartinę išmoką.