9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Šiuo atveju taip pat taikomos dvi skirtingos reglamentavimo sistemos (žr. 1.1 klausimą). Remiantis Šiaurės regiono šalių susitarimo 8 straipsniu, ieškinys dėl nuosavybės padalijimo laikomas pateiktu kompetentingai konvenciją sudariusios šalies institucijai, kuri nagrinėja sutuoktinių skyrybų ar teisinės separacijos bylą. Remiantis 1990 Įstatymo Nr. 272 2 straipsniu, Švedijos teismų jurisdikcijai taip pat priskiriamos bylos dėl ginčų, kilusių dėl sutuoktinių nuosavybės, skyrybų Švedijoje atvejais. Be to, Švedijos teismų jurisdikcijai priklauso bylos, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Švedijoje, jei ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Švedijoje ir sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikoma Švedijos teisė, jei su byla susijusi nuosavybė yra Švedijoje arba jei atsakovas sutinka, kad šie dalykai būtų nagrinėjami Švedijoje. Kompetentingas teismas yra apylinkės, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismas. Tais atvejais, kai Švedijoje nėra teismingo teismo, byla, remiantis 1990 m. Įstatymo Nr. 272 18 straipsniu, gali būti nagrinėjama Stokholmo apylinkės teisme.