1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Anglija / Velsas

Anglijos ir Velso teismai visada taiko lex fori klausimams, susijusiems su ištuoka ir jos finansinėmis pasekmėmis, jei jie turi tokią jurisdikciją. Dėl forum non conveniens taip pat žr. 9 punktą toliau.

Škotija

Jei sutuoktiniai nepadarė pasirinkimo, nekilnojamojo turto atžvilgiu taikytina vietos teisė, kurioje yra nuosavybė (lex situs), o kilnojamojo turto atžvilgiu taikytina sutuoktinių gyvenamosios vietos teisė. Jei sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos skirtingose šalyse, o klausimas dėl jų kilnojamojo turto iškyla Škotijoje, tokiu atveju taikytina Škotijos teisė (lex fori) (2006 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 39 straipsnis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Anglija / Velsas

Ne. Pastaroji itin reikšminga byla Radmacher v. Granatino [2010 m.] UKSC 42 patvirtino, kad lex fori turi būti taikomas bet kuriuo atveju. Tačiau sutarties galiojimas ir pasekmė pagal pasirinktą teisę laikomi labai svarbiais veiksniais, į kuriuos reikia atsižvelgti pagal visuotinį teisingumo principą (žr. 2.1 ir 2.2 punktus toliau).

Škotija

Sutuoktiniai gali pasirinkti taikytiną teisę. Apribojimų arba formalių reikalavimų nėra (2006 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 39 straipsnio 6 dalies b punktas).