2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Anglija / Velsas

Anglijoje ir Velse nėra sutuoktinių turto teisinio režimo, nėra bendrosios nuosavybės, todėl santuoka iš esmės nedaro poveikio nuosavybės atžvilgiu. Tačiau ištuokos atveju teismai turi labai plačias galias veikti ir priimti plataus spektro sprendimus (vadinamos papildomos teisių gynimo priemonės, angl. "ancillary relief") (žr. 5.1 punkto atsakymą).

Škotija

Škotijoje taikoma modifikuota atskirojo turto sistema. Pagal bendrai taikomą taisyklę santuoka nedaro poveikio teisei į nuosavybę (1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 24 straipsnis). Tačiau ši nuostata turi svarbių pakeitimų:

  • Sutuoktinis turi įstatymu nustatytą teisę gyventi sutuoktinių namuose, net jei jie priklauso išskirtinai kitam sutuoktiniui.
  • Sutuoktinių turtui taikomas teisingo padalijimo principas (paprastai tai reiškia lygias dalybas)
  • santuokos nutraukimo atveju.
  • Pergyvenęs sutuoktinis turi tam tikras apsaugotas teises kito sutuoktinio mirties atveju ir, testamentinio paveldėjimo atveju, dažnai gauna visą turtą.

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Anglija / Velsas

Pati santuoka nedaro poveikio nuosavybės atžvilgiu. Taip pat žr. 5.1 punktą toliau.

Škotija

Taikoma prezumpcija, kad namų ūkio reikmenys, įsigyti rengiantis santuokai arba santuokos laikotarpiu, priklauso po lygiai, net jei juos pirko vienas sutuoktinis (1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 25 straipsnis).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Anglija / Velsas

Įstatymas neįpareigoja taip daryti. Tačiau turto šaltinis nutraukiant santuoką gali turėti įtakos teismo sprendimams, todėl rekomenduotina, kad sutuoktiniai sudarytų tokį turto sąrašą (ir jį naujintų, jei reikia). Taip pat žr. 3.1 ir 3.2 punktus toliau.

Škotija

Nuostatos, įpareigojančios sudaryti turto sąrašą, nėra.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Anglija / Velsas

1925 m. Nuosavybės teisės įstatymo 37 straipsnyje nustatyta, kad "į vyrą ir žmoną, gaunančius bet kokios turtinės naudos (...), žiūrima kaip į du asmenis", todėl taikomas bendros nuosavybės įstatymas. Anglijos ir Velso teisė net nesuteikia sutuoktiniui teisės gauti patarimą arba vetuoti sandorius, susijusius su šeimos būstu, kuris priklauso kitam sutuoktiniui (žr. National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965 m.] AC 1175 ir Barclays Bank v. O'Brien [1994 m.] 1 AC 1980).

Tačiau svarbu pažymėti, kad Anglijos ir Velso teisėje yra atskirta teisinė nuosavybė (nominalusis teisės turėtojas) ir faktinė nuosavybė. Taigi patikos teisė leidžia gauti faktinės naudos, net jei teisėtu savininku yra kitas sutuoktinis. Apskritai teisę administruoti turtą turi teisėtas savininkas, tačiau jei sutuoktinis (ar kitas asmuo) turi faktinės naudos iš šio turto, tai gali sudaryti tam tikrų apribojimų.

Škotija

Kiekvienas sutuoktinis administruoja savąją nuosavybę, bet pagal įprastas tarpininkavimo taisykles, kiekvienas iš jų gali įgalioti kitą sutuoktinį tai daryti. Kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę perleisti savo nuosavybę. Tačiau dėl įstatymu nustatytos teisės apsigyventi sutuoktinių namuose, sutuoktinis, kuriam priklauso namai, negali perleisti jų negavęs kito sutuoktinio sutikimo. Jei tokio sutikimo nėra, teisė apsigyventi leidžia ginčyti pirkėjo teisę (1981 m. Škotijos sutuoktinių būsto (šeimos apsaugos) įstatymas).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Anglija / Velsas

Ne, taikoma bendroji sutarčių ir kt. teisė.

Škotija

Nėra ypatingų taisyklių, taikomų sutuoktiniams. Taikytina paprasta tarpininkavimo teisė.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Anglija / Velsas

Iš esmės kiekvienas iš sutuoktinių yra atsakingas už savo skolą, jei nėra ypatingų aplinkybių (bet žr. 2.4 punktą pirmiau). Kreditoriaus ieškiniui patenkinti galima panaudoti tik to sutuoktinio turtą, kuris turi skolą.

Škotija

Kiekvienas iš sutuoktinių yra atsakingas už savas prievoles. Kiekvieno iš sutuoktinių kreditoriai gali panaudoti tik to sutuoktinio turtą jo skoloms padengti. Tačiau bankroto įstatymuose yra numatytos ypatingos sutuoktinių būsto apsaugos priemonės (žr. 1985 m. Škotijos bankroto įstatymo 40 ir 41 straipsnius).