3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Anglija / Velsas

Sutuoktiniai visada gali prašyti pritaikyti papildomas teisių gynimo priemones (angl. ancillary relief), net jei yra sudaryta vedybų sutartis.

Tačiau teisingas sutuoktinių susitarimas dėl jų turto paskirstymo ištuokos atveju taip pat gali būti labai svarbus, ir, žinoma, yra labai svarbus veiksnys, į kurį teismas atsižvelgia panaudodamas savo galias. Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad sutartis nėra teisinga, jei joje pakenkiama kuriam nors iš vaikų, susijusių su šia sutartimi, ir kad sutarties sudarymas remiantis teisingumo elementu būtų teisingesnis, nei jos sudarymas dėl įvairių poreikių ir kompensacijos (žr. 5.1 punktą).

Škotija

Sutuoktiniai gali laisvai tvarkyti savo nuosavybę, kaip jie nori. Nėra parengta jokių teisinių sutuoktinių turto režimų, kuriuos sutuoktiniai galėtų pasirinkti.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Anglija / Velsas

Nors nėra jokių formalių reikalavimų, tačiau sutuoktiniams primygtinai rekomenduojama pasinaudoti nepriklausomomis teisinėmis konsultacijomis bei atskleisti visą savo turtą ir tą įrašyti į sutartį; jei to nėra padaryta (ar negali būti padaryta), reikėtų atitinkamai registruoti atsisakymą.

Škotija

Be įprastų formalių reikalavimų, keliamų šio pobūdžio sandoriams, nėra jokių kitų formalių reikalavimų.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Anglija / Velsas

Vedybų sutartį galima sudaryti ir keisti iki santuokos sudarymo ir santuokos laikotarpiu (ir net po santuokos laikotarpio). Žinoma, jos poveikis priklauso nuo aplinkybių, tačiau labai dažnai nustatytos sąlygos galioja tik ištuokos atveju (kadangi Anglijoje ir Velse nėra sutuoktinių turto teisinio režimo, žr. 2.1 ir 2.2 punktus pirmiau).

Gana įprasta, kad sutuoktiniai sudaro sutartį dėl savo nuosavybės ir kt. tuo metu, kai nusprendžia nutraukti santuoką (vadinamos santuokos nutraukimo sutartys); vėliau jas galima keisti teismo sprendimais (vadinamos sutikimo nutartys).

Škotija

Pora bet kuriuo metu gali padalinti turtą. Ji gali pasirinkti, kada toks patvarkymas turi įsigalioti.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Anglija / Velsas

Taip. Žr. 3.3 punkto atsakymą.

Škotija

Sutuoktiniai bet kada gali pasidalinti turtą savo nuožiūra. Tačiau, jei sutuoktiniai yra atidavę turtą ir jo nebekontroliuoja (pvz., paskyrė jį į vedybų sutarties patikos fondą arba šeimos patikos fondą), žinoma, tokiu atveju jie nebegali jo atsidalinti.