4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Anglija / Velsas

Vedybų sutarčių nereikia registruoti.

Škotija

Ne. Nėra specialių registrų vedybų sutartims.