5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Anglija / Velsas

Ištuokos atveju teismai turi labai plačias galias veikti ir priimti plataus spektro sprendimus (vadinamos papildomos teisių gynimo priemonės, angl. "ancillary relief"), taip pat gali perkelti ar net parduoti nuosavybę, paskirti turtą į patikos fondą, skirti vienkartines išmokas, periodinius mokėjimus, priimti sprendimus dėl pašalpų ir kt. (1973 m. Santuokinių procesų įstatymo 21 straipsnis ir kt.). 25 straipsnio nuostatuose pateikiamas sąrašas "klausimų, į kuriuos teismas turi atsižvelgti priimdamas sprendimą dėl savo galių panaudojimo būdo", ir jame nurodyta, kad pirmiausia reikia atsižvelgti į šeimos vaikų gerovę. Galutinis taikomų papildomų teisinių priemonių tikslas yra pasiekti teisingą rezultatą. Byloje Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006 m.] UKHL 24 Lordų Rūmai nustatė tris sudedamuosius teisingumo elementus, būtent: poreikiai (šalių ir jų vaikų), kompensacija (dėl šių santykių kilusių nepatogumų) ir dalybos (turto). Kadangi daugeliu, jei ne dauguma, atvejų poreikiai viršija turto vertę, poreikiai dažnai tampa lemiamu veiksniu, tad dažnai kiti sudedamieji teisingumo elementai neturi didelės svarbos arba būna visai nesvarbūs.

Tačiau tuo pačiu atveju, regis, daugiausia pasisakyta už tai, kad į tam tikrų grupių turtą (ypač iki santuokos turėtąjį, paveldėtą ir kaip dovana gautą turtą, arba "ne sutuoktinių turtą") reikėtų žiūrėti kitaip, nei į "bendro darbo vaisius" ir sutuoktinių būstą, turint omenyje dėl ištuokos vykstančias dalybas. Bet taip pat teigta, kad juo ilgiau trunka santykiai, juo mažesnė turėtų būti šio padalinimo svarba.

Škotija

Sutuoktiniai gali susitarti dėl dalybų. Jei jie nesusitaria, kiekvienas iš jų gali reikalauti finansinio aprūpinimo ištuokos atveju remdamiesi principais, išdėstytais 1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 9 straipsnyje. Pagal vieną šių principų grynosios vertės "sutuoktinių turtas", kaip apibrėžta (t. y. santuokos laikotarpiu, bet iki separacijos dienos sutuoktinių įgyta nuosavybė, kuri nėra dovanota ar paveldėta pagal įstatymą, įskaitant bet kokį namą, pirktą rengiantis santuokai; 1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 10 straipsnis), turi būti teisingai padalintas sutuoktiniams (1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies a punktas). Teisingo padalijimo atveju paprastai grynoji vertė lygiai padalijama sutuoktiniams, tačiau teismas turi galių griežtai netaikyti tokios lygybės principo esant tam tikroms aplinkybėms (žr. 1985 m. Škotijos šeimos teisės įstatymo 10 straipsnio 6 dalis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Anglija / Velsas

Žr. 2.6 punkto atsakymą.

Škotija

Sutuoktiniui, kuriam atsakomybė teko anksčiau, ji tenka ir vėliau.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Anglija / Velsas

Ne, bet žr. 5.1 punkto atsakymą.

Škotija

Ištuokos atveju sutuoktinių turto grynosios vertės teisingų dalybų principu pasiekiama, kad vienas iš sutuoktinių gali pareikalauti iš kito sutuoktinio išmokos, kuria lygybė įgyvendinama.