8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Anglija / Velsas

Jungtinėje Karalystėje tos pačios lyties poros gali įforminti savo santykius ir sudaryti civilinę partnerystę (žr. 2004 m. Civilinės partnerystės įstatymą). Jos teisinės pasekmės yra iš esmės lygiai tokios pačios, kaip santuokos (įskaitant papildomas teisių gynimo priemones, angl. "ancillary relief"), tad civilinė partnerystė yra teisingai vadinama "santuoka viskuo, išskyrus pavadinimą".

Nėra jokio konkretaus teisinio režimo, taikomo kartu gyvenančioms, bet neįforminusioms savo santykių poroms (paprastai vadinamos "sugyventiniais"), todėl joms tenka pasikliauti bendruoju įstatymu ir ypač (bendruoju ketinimu grindžiama) patika, atsirandančia įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu (angl. constructive trust) (ypač žr. Jones v. Kernott [2011 m.] UKSC 53). Tačiau svarbu pažymėti, kad teismai, priimdami sprendimus vaikų atžvilgiu, turi gan plačias galias pagal 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedą (pavadinimas – "Finansinė parama vaikams"), įskaitant vienkartines išmokas ir turto padalinimą.

Škotija

Taisyklės, taikomos registruotai tos pačios lyties asmenų civilinei partnerystei, yra tokios pat, kaip taikomos santuokai (žr. 2004 m. Civilinės partnerystės įstatymo 3 dalį).

Jei nesusituokusios poros gyvena kaip vyras ir žmona (arba neregistruoti partneriai gyvena kaip civiliniai partneriai), kol trunka šie santykiai, taikomos tos pačios taisyklės, kaip pirmiau išdėstyta susituokusių porų atžvilgiu, tačiau porai iširus ir mirties atveju galioja kitos taisyklės. Poros iširimo atveju netaikomas lygių sutuoktinių turto dalybų principas ir nėra nustatytų išankstinių pergyvenusio asmens teisių arba įstatymu apsaugotos palikimo dalies partnerio mirties atveju. Tačiau poros iširimo atveju sugyventinis gali kreiptis į teismą dėl finansinės paramos (galimybė skirta daugiausia siekiant ištaisyti neteisybę, patirtą dėl padarytų indėlių, arba atlyginti nuostolius, patirtus dėl bendro gyvenimo), o kito partnerio mirties atveju – dėl diskretinės paramos (žr. 2006 m. Škotijos šeimos teisės įstatymą nuo 25 iki 29 straipsnio).