4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Austrijā nav īpašu laulības līgumu vai citu līgumu starp laulātajiem reģistru, kā arī nav pienākuma tos reģistrēt. Uzņēmēji laulātie var prasīt reģistrēt laulības līgumu Uzņēmumu reģistrā, lai būtu iespēja apstrīdēt savas tiesības attiecībās ar uzņēmuma kreditoriem (Uzņēmumu likuma 36. pants (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB)).