8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Reģistrēto partnerattiecību reglamentē Likums par reģistrēto partnerību (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG)) un ir paredzēts homoseksuāliem pāriem. Saskaņā ar Likumu par starptautiskajām privāttiesībām 27.c pantu (§ 27c IPRG) partneri ar citu valsts piederību, kuru partnerattiecības ir reģistrētas, var brīvi izvēlēties piemērojamo likumu. Pretējā gadījumā tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kur partnerattiecības ir reģistrētas. Austrijas Likuma par laulību nosacījumi arī reglamentē reģistrētas partnerattiecības (Civiltiesību kodeksa 1217. panta 2. daļa (§ 1217 para 2 ABGB)). Tiek piemēroti nosacījumi par mantas kopību saskaņā ar Likuma par dzīvokļa īpašumu 13. pantu (§ 13 WEG) un aizliegums atsavināt un apgrūtināt mantu saskaņā ar Civiltiesību kodeksa 364.c pantu  (§ 364c ABGB). Partneru ikdienas lietošanas mantas sadale, kā arī partneru uzkrājumu sadale notiek saskaņā ar Likuma par reģistrētajām partnerībām 24.–41. pantu nosacījumiem (§§ 24-41 EPG), kas papamatojas uz Likuma par laulību 81.–98. pantu.
Nav speciālu nosacījumu, kas reglamentē īpašumtiesības attiecībās ārpus reģistrētas laulības, un ar tiesas spriedumiem Likuma par laulību 81. panta analoģiskā piemērošana (attiecībā uz mantas sadali pēc laulības šķiršanas) tika noraidīta. Tiek piemēroti vispārēji saistību tiesību un lietas tiesību nosacījumi.