8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Reģistrētās partnerībās (Beļģijas tiesību aktos: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) katrs partneris saglabā mantu, attiecībā uz kuru viņš(-a) var pierādīt īpašumtiesību esamību. Nedalīto īpašumu veido manta, attiecībā uz kuru neviens no partneriem nevar pierādīt īpašumtiesības (CK 1478. pants). Nereģistrētas partnerības gadījumā (Beļģijas tiesību aktos: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) pastāv tikai divi atsevišķi partneru īpašumi.

Par katru parādu, kuru viens no reģistrētajiem partneriem uzņemas kopdzīves nolūkos, otrs partneris arī ir kopīgi un atsevišķi atbildīgs (CK 1477. pants). Attiecībā uz nereģistrētu partnerību tā nav.

Pēc viena partnera nāves pārdzīvojušais partneris reģistrētā partnerībā saņem lietojuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, kas ģimenei kalpojis kā kopīga pastāvīgā dzīvesvieta, ieskaitot mājsaimniecības mantu (CK 745.g. pants). Attiecībā uz nereģistrētu partnerību tā nav.

Reģistrēti partneri savu partnerību var regulēt saskaņā ar vienošanos. Saskaņā ar CK 1478. panta beigu daļu šāda vienošanās ir jāpanāk saskaņā ar notariāli apstiprinātu dokumentu.