6 Kādas sekas nosaka nāve?

Laulātā nāves gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek pārtrauktas un, ja tika piemērota laulāto mantas kopība, laulāto kopīpašumu sadala, ievērojot 5.1. sadaļā aprakstītos principus. Pārdzīvojušais laulātais saņem savu kopīpašuma daļu, savukārt otra laulāto kopīpašuma daļa kļūst par nelaiķa atstāto mantojumu, ko sadala atbilstīgi Likumam par mantojumu. Saskaņā ar šo likumu pārdzīvojušais laulātais manto tikpat lielu īpašuma daļu, kā katrs bērns. Ja nelaiķa bērni jau ir miruši vai ir necienīgi mantot, mantojuma tiesības ir to pēcnācējiem (Likuma par mantojumu 10. pants).

Ja laulātais manto kopā ar nelaiķa augšupējiem mantiniekiem vai tā brāļiem un māsām, vai arī ar to pēcnācējiem, viņš/viņa saņem pusi mantojuma, ja to atklāj, kad laulībā pagājuši mazāk nekā desmit gadi, vai divas trešdaļas mantojuma, ja tas notiek vēlāk. Ja laulātais manto kopā ar nelaiķa augšupējiem mantiniekiem un tā brāļiem un māsām vai to pēcnācējiem, pirmajā gadījumā (ja laulībā pagājuši mazāk nekā desmit gadi) viņš/viņa saņem vienu trešdaļu mantojuma, bet otrajā gadījumā — pusi mantojuma. Ja nelaiķim nav citu mantinieku, visu īpašumu manto laulātais (Likuma par mantojumu 9. pants).