7 Vai jūsu valsts tiesību akti paredz īpašu mantisko attiecību režīmu daudznacionāliem laulātajiem?

Nē, tajā nav paredzēts īpašs laulāto mantisko attiecību regulējums dzīvesbiedriem, kam ir atšķirīga valstspiederība.